Онлайн сэтгүүл захиалга

Төлбөр хэрхэн төлөх вэ?

Электрон хэлбэрээр захиалах

Өнөөдөр

 • Электрон хэлбэрээр
 • 44 Гарах дугаар
 • 550₮ 1 өдөр
 • 6900₮ 1 сар
 • 18900₮ 3 сар
 • 35900₮ 6 сар
 • 70900₮ 1 жил

UBpost

 • Электрон хэлбэрээр
 • 26 Гарах дугаар
 • 1$ 1 өдөр
 • 2$ 1 сар
 • 36$ 3 сар
 • 74$ 6 сар
 • 144$ 1 жил

Цаасан хэлбэрээр захиалах

Өнөөдөр

24900₮/ үндсэн үнэ
 • Цаасан хэлбэрээр
 • 63-66 Улиралд гарах дугаар
 • 49800₮ Хагас жилийн үнэ
 • 16500₮ Нэмэлт захиалгын үнэ

UBpost

68900₮/ үндсэн үнэ
 • Цаасан хэлбэрээр
 • 36 Улиралд гарах дугаар
 • 49800₮ Хагас жилийн үнэ
 • 16500₮ Нэмэлт захиалгын үнэ